• Pon 10-18, Wt-Pt 8-16

Udzielanie informacji

Z uwagi na z ochronę danych osobowych informacje o prowadzonych postępowaniach udzielane telefonicznie oraz elektronicznie (e-mail) są bardzo ogólne. Kontaktując się z Kancelarią należy posługiwać się sygnaturą akt i numerem PESEL. Podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Przyjęcia interesenantów odbywają się w poniedziałki w godzinach 10-18.


Obowiązki Dłużnika

Zgodnie z art. 770 § 1 kodeksu postępowania cywilnego Dłużnik ponosi koszty egzekucji, które ściąga się wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszty egzekucji zwiększają się wraz z koniecznością podjęcia kolejnych czynności.

Dłużnik ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania (pobytu trwającego dłużej niż miesiąc) pod rygorem nałożenia grzywny. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z treścią art. 801.1 kodeksu postępowania cywilnego Dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Masz pytania?

Chętnie pomożemy, skontaktuj się z nami.

Mamy wieloletnie doświadczenie w kwestiach związanych z egzekucją komorniczą - chętnie pomożemy.

Przyjdź lub napisz

Godziny pracy

  • Poniedziałek 10-18
  • Wtorek-Piątek 8-16