• Pon 10-18, Wt-Pt 8-16Poznaj nas

Kancelaria Komornicza Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ nr VIII w Warszawie Piotra Fercowicza powstała w lipcu 2013 roku. Z kancelarią związany jest młody, kreatywny i ambitny zespół prawników otwartych na nowe wyzwania zawodowe oraz pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy w kancelariach komorniczych.

Siedziba kancelarii mieści się w Warszawie (03-743) przy
ul. Kijowskiej 7/61 (wejście od ul. Wieczorkiewicza).Systemy z jakimi pracujemy

Kancelaria posiada dostęp do wskazanych poniżej systemów elektronicznych, dzięki którym uzyskujemy szybki dostęp do danych dotyczących dłużnika oraz zapewniamy sprawną komunikację z wierzycielem:


Moduł Komornik Online

Umożliwia wierzycielowi podgląd danych dotyczących poszczególnych spraw. Z modułu programu można korzystać za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, w związku z czym po stronie wierzyciela nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania umożliwiającego dostęp do spraw, w które jest zaangażowany. Dane są udostępniane automatycznie na podstawie informacji zawartych w systemie Komornik SQL. Moduł Komornik Online udostępniamy wierzycielom nieodpłatnie, wszystkie koszty związane z jego obsługą pokrywa nasza kancelaria. Usługa dostępna dla wierzycieli od określonego wolumenu spraw prowadzonych w tutejszej kancelarii.


OGNIVO

Wykorzystujemy system Ognivo, który umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami, dotyczących rachunków bankowych dłużników. Przy pomocy powyższej aplikacji, elektronicznie wysyłamy zapytanie, dzięki czemu proces poszukiwania rachunków bankowych jest sprawny i w pełni zautomatyzowany. Wskazać przy tym należy również, że lista banków współpracujących w ramach tego programu systematycznie się powiększa. Dzięki korzystaniu z systemu Ognivo odpowiedzi na zapytania trafiają do nas w ciągu 24 godzin.


e-ZUS

Elektroniczny urząd podawczy ZUS- dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty, co nie tylko usprawnia pracę (odpowiedzi na zapytania trafiają do nas w ciągu 24 godzin), ale również ogranicza koszty korespondencji wysyłanej drogą pocztową.


CEPiK- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Drogą elektroniczną możemy także skierować zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w celu ustalenia pojazdów mechanicznych dłużnika, do których może być skierowana egzekucja. Przekazywanie wyżej wymienionego zapytania jest nieodpłatne.


EPU

Elektroniczne postępowanie upominawcze- w sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku egzekucyjnego.


EKW

Elektroniczna księga wieczysta- od lipca br. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 24 maja 2013 roku kancelaria posiada dostęp do elektronicznej księgi wieczystej. Dzięki temu możliwe jest odszukanie nieruchomości, dla której urządzona jest księga wieczysta wpisując na przykład imię i nazwisko lub numer PESEL właściciela.


Lex Informator Prawno- Gospodarczy Wolters Kruwer

Tworzona przez wydawnictwo Wolters Kluwer baza danych KRS aktualizowana na podstawie oficjalnych dzienników urzędowych. Dostęp do bazy pozwala na wyszukiwanie poza wszystkimi podstawowymi informacjami udostępnianymi przez sądy rejestrowe, również powiazań danego podmiotu czy osoby z innymi podmiotami (np. posiadanie udziałów w spółkach z o.o.), uzyskiwanie informacji na temat pełnienia przez daną osobę funkcji w organach osób prawnych, co często wiąże się z uzyskiwaniem przez nią przysporzeń majątkowych, śledzenie historii zmian danych w KRS, uzyskiwanie informacji dotyczących ogłoszenia upadłości.


Elektroniczny Dostęp do Rejestru Zastawów

Umożliwia elektroniczne kierowanie i odbieranie korespondencji z rejestru zastawów. Usprawnia komunikację z sądem rejestrowym ograniczając czas przesyłania korespondencji nawet do kilku godzin.


System Informacji REGON

Platforma pozwala na zweryfikowanie danych numerycznych i adresowych dłużnika.


Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

System pozwala na ustalenie adresów prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika, jego danych teleadresowych, jak również obszaru prowadzonej przez niego działalności. Komornik sądowy posiada szerszy dostęp do tych danych niż inny użytkownik platformy.Masz pytania?

Chętnie pomożemy, skontaktuj się z nami.

Mamy wieloletnie doświadczenie w kwestiach związanych z egzekucją komorniczą - chętnie pomożemy.


KROK PO KROKU

Jak rozpocząć współpracę?

Poniżej przedstawiamy krok po kroku jakie czynności winien dokonać wierzyciel w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.


01

Tytuł wykonawczy

Wierzyciel musi dysponować tytułem wykonawczym, który stanowi tytuł egzekucyjny (wyrok, nakaz zapłaty postanowienie) zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Szczegóły
02

Wniosek egzekucyjny

Jeśli posiadasz już tytuł wykonawczy konieczne jest złożenie przez ciebie wniosku egzekucyjnego do komornika. Upewnij się czy komornik pozostaje właściwy do prowadzenia twojej sprawy.

Szczegóły
03

Opłaty

Samo złożenie wniosku o egzekucję świadczeń pieniężnych jest czynnością nieodpłatną, co oznacza iż w chwili składania wniosku nie musisz jeszcze ponosić żadnych kosztów.

Szczegóły